Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

mikan
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viaIriss Iriss
mikan
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaIriss Iriss
mikan
9128 f218 500
Reposted fromoutoflove outoflove viablaxkseoul blaxkseoul
mikan
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamoreorless moreorless
mikan
to niesamowite jak szybko - zaledwie w ciągu kilku dni, można zerwać z kimś prawie całkiem kontakt - z kimś, z kim rozmawiało się codziennie
Reposted fromJuliette Juliette viamoreorless moreorless
mikan
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viamoreorless moreorless
8675 c278 500

proclaims:

church in fall by proclaims | instagram

6707 96fc 500
Reposted fromspidermom spidermom viaanonim anonim
2399 ad43

captcreate:

Surprise, motherfucker.

Reposted fromgavinsnose gavinsnose viaanonim anonim
7599 e2a7 500

banshy:

Untitled by Johannes Hoehn

Reposted fromStarorchids Starorchids viaanonim anonim
6117 93f4 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoll oll
mikan
2337 35d3 500
shut up and take my money!!
Reposted fromopenyoureyesx openyoureyesx viacheersbaby cheersbaby
0396 bf71 500
Reposted frompikasmoosh pikasmoosh viax-ray x-ray

March 02 2017

mikan
1918 ab30
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viainsanedreamer insanedreamer
mikan
mikan
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viameem meem
mikan
5606 590a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viameem meem
mikan
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viameem meem
mikan
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl